انتصاب فرمانده جدید پایگاه بسیج گرامجان و سلیم آباد

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

انتصاب فرمانده جدید پایگاه بسیج گرامجان و سلیم آباد پنج شنبه, 02 خرداد 1398 | 3992 بازدید

فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج گرامجان و سلیم آباد چالوس با تغییراتی بنیادی مواجه شد، در این روز فرمانده پایگاه رسما توسط حکم جدید منصوب و سکان دار آن برادر بخشی از اهالی مسجد همان محل شدند.

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.