جلسه تفسیر قرآن بزرگسالان

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

جلسه تفسیر قرآن بزرگسالان شنبه, 14 شهریور 1394 | 3658 بازدید

جلسه هفتگی تفسیر قرآن پایگاه گرامجان در منزل اهالی مسجد

  • زمان:
  • مکان: منزل

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.