کلاس قرآن و احکام پایگاه امام علی النقی

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

کلاس قرآن و احکام پایگاه امام علی النقی سه شنبه, 11 اسفند 1394 | 2119 بازدید

برگزاری کلاس قرآن و احکام هر هفته بعد از نماز مغرب و عشاء

  • مکان: مسجد حسینی گرامجان
  • زمان: دوشنبه هر هفته
  • با مربیگری روحانی محل حاج آقا قاسمی و مهندس قلی پور و محمدرضا انصاری

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.