جلسه تفسیر قرآنی نورالثقلین شهریور 98

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

جلسه تفسیر قرآنی نورالثقلین شهریور 98 یکشنبه, 03 شهریور 1398 | 273 بازدید

برگزاری جلسه تفسیر قرآنی نورالثقلین پایگاه مقاومت بسیج حضرت امام علی النقی علیه السلام گرامجان و سلیم آباد چالوس

  • مکان: منزل برادر یوسفی
  • زمان: شنبه 2 شهریور 1398 بعد از نماز مغرب و عشاء

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.