مسابقات واليبال بسيج محلات

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

مسابقات واليبال بسيج محلات شنبه, 14 شهریور 1394 | 3375 بازدید

مسابقات واليبال بسيج محلات پایگاه بسیج امام علی النقی علیه السلام گرامجان

  • زمان: دهه کرامت سال 94
  • مکان: حیاط مقابل پایگاه بسیج گرامجان

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.