جلسه هماهنگی جشن میلاد امام هادی علیه السلام

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

جلسه هماهنگی جشن میلاد امام هادی علیه السلام شنبه, 26 مرداد 1398 | 281 بازدید

جلسه هماهنگی برگزاری جشن میلاد امام علی النقی علیه السلام شورای پایگاه مقاومت بسیج حضرت امام علی النقی علیه السلام گرامجان و سلیم آباد چالوس

  • مکان: مسجد حسینی گرامجان
  • زمان: پنجشنبه 24 مرداد 1398

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.