مسابقات دو ویژه نوجوانان

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

مسابقات دو ویژه نوجوانان جمعه, 11 مرداد 1398 | 183 بازدید

برگزاری مسابقه دو ویژه نوجوانان و نونهالان پایگاه مقاومت بسیج حضرت امام علی النقی علیه السلام گرامجان و سلیم آباد چالوس

  • مکان: خیابان پشت مسجد حسینی گرامجان
  • زمان: دوشنبه 7 مرداد 1398

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.