اعطای حکم مسئولیت اعضای شورا

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

اعطای حکم مسئولیت اعضای شورا جمعه, 11 مرداد 1398 | 187 بازدید

جلسه اعطای حکم مسئولیت اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج حضرت امام علی النقی علیه السلام گرامجان و سلیم آباد چالوس

  • مکان: مسجد حسینی گرامجان
  • زمان: سه شنبه 8 مرداد 1398

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.