جلسه هم اندیشی شورای پایگاه

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

جلسه هم اندیشی شورای پایگاه جمعه, 11 مرداد 1398 | 180 بازدید

جلسه هم اندیشی اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج حضرت امام علی النقی علیه السلام گرامجان و سلیم آباد چالوس

  • مکان: مسجد حسینی گرامجان
  • زمان: سه شنبه 8 مرداد 1398
  • موضوع جلسه: هم اندیشی درباره روند اجرایی کلاس های طرح تابستانه، اردوهای تفریحی

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.