بازدید از پایگاه توسط معاونت ناحیه

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

بازدید از پایگاه توسط معاونت ناحیه چهارشنبه, 02 مرداد 1398 | 263 بازدید

بازدید معاونت ناحیه سپاه چالوس و فرمانده حوزه حضرت ابوالفضل علیه السلام از پایگاه مقاومت بسیج امام علی النقی علیه السلام گرامجان چالوس

  • مکان: مسجد حسینی گرامجان
  • زمان: دوشنبه 31 تیر 1398
  • توضیحات: هماهنگی جهت احداث ساختمان جدید، توضیحات درباره اجراییات، صحبت فرمانده حوزه پیرامون فعالیت های صورت گرفته در پایگاه و ارائه جدیدترین فعالیت ها از طرف فرمانده پایگاه مقاومت امام علی النقی علیه السلام

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.