اردوی 24 ساعته سه هزار تنکابن

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

اردوی 24 ساعته سه هزار تنکابن چهارشنبه, 02 مرداد 1398 | 205 بازدید

اردوی یکروزه 24 ساعته جوانان پایگاه مقاومت بسیج امام علی النقی علیه السلام گرامجان چالوس

  • مکان: روستای سرن، سه هزار تنکابن
  • زمان: پنجشنبه و جمعه 27 و 28 تیر 1398
  • توضیحات: عزیزان حاضر در این اردو در معیت حجت الاسلام بخشی بودند

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.