کار جهادی بسیجیان گرامجان تیر 98

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

کار جهادی بسیجیان گرامجان تیر 98 یکشنبه, 23 تیر 1398 | 214 بازدید

مرمت خانه نشست کرده منزل مادر شهید شمس ناتری، از شهدای سرافراز منطقه گرامجان چالوس توسط بسیجیان پایگاه مقاومت امام علی النقی علیه السلام گرامجان

  • مکان: منزل مادر شهید شمس ناتری
  • زمان: تیر ماه 1398
  • توضیحات: برادران بسیجی آقایان مهندس قلی پور، مصطفی بخشی، حسین وریج کاظمی، حمیدرضا نیکخواه، ضیاء رافتی

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.