همایش تهدید جمعیت

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

همایش تهدید جمعیت شنبه, 15 تیر 1398 | 215 بازدید

همایش تهدید جمعیت با محوریت مسن شدن سن جمعیتی ایران و خطر کاهش فرزندان زوج ها

  • مکان: مسجد حسینی گرامجان
  • زمان: چهارشنبه 8 خرداد 1398
  • توضیحات: سخنران دکتر جواد خسروی

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.