اردوی یکروزه پارک جنگلی سیسنگان نوجوانان

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

اردوی یکروزه پارک جنگلی سیسنگان نوجوانان یکشنبه, 09 تیر 1398 | 351 بازدید

اردوی یکروزه بسیجیان نوجوان پایگاه مقاومت بسیج امام علی النقی علیه السلام گرامجان

  • مکان: نوشهر پارک جنگلی سیسنگان
  • زمان: پنجشنبه 30 خرداد 1398
  • توضیحات: ساعت حرکت 9 صبح از مقابل مسجد حسینی گرامجان، همراه با بازی های دسته جمعی (طناب کشی، فوتبال، ادابازی)، مراسم نماز جماعت، صرف ناهار، بازی در شهر بازی و در انتها جمع آوری زباله های اطراف محل استقرار

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.