ابلاغ سال 1398 بسیج گرامجان

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

ابلاغ سال 1398 بسیج گرامجان یکشنبه, 09 تیر 1398 | 352 بازدید

مراسم ابلاغ سال 1398 پایگاه های بسیج شهرستان چالوس پایگاه مقاومت بسیج امام علی النقی علیه السلام گرامجان و سلیم آباد توسط فرمانده حوزه حضرت ابوالفضل علیه السلام

  • مکان: مسجد حسینی گرامجان و سلیم آباد چالوس
  • زمان: 31 اردیبهشت ماه 1398 مصادف با 16 رمضان مبارک
  • موضوع بحث: ابلاغ سال و تحویل حکم فرمانده جدید پایگاه امام علی النقی علیه السلام همراه با پذیرایی افطار

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.