عیادت ریش سفیدان محل از جوان بسیجی

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

عیادت ریش سفیدان محل از جوان بسیجی پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1395 | 1046 بازدید

عیادت اهالی محترم مسجد و پایگاه بسیج امام علی النقی علیه السلام گرامجان و سلیم آباد چالوس از یکی از جوانان بسیجی بیمار

  • مکان: منزل جوان بسیجی
  • زمان: چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.