نشست کارگاهی ورزش، بصیرت و دهه فجر

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

نشست کارگاهی ورزش، بصیرت و دهه فجر چهارشنبه, 14 بهمن 1394 | 1362 بازدید

نشست کارگاهی با حضور جناب آقای میارعباسی در رابطه با مسابقات ورزشی در دهه مبارک فجر، بصیرت و 22 بهمن

  • مکان: مسجد حسینی گرامجان
  • زمان: 13 بهمن 1394

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.