پایگاه گرامجان در عاشورا و نماز با شکوه جمعه

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

پایگاه گرامجان در عاشورا و نماز با شکوه جمعه سه شنبه, 01 دی 1394 | 1829 بازدید

برگزاری نماز با شکوه جمعه در روز عاشورا و ایراد خطبه جمعه توسط امام جمعه محترم شهرستان چالوس حاج آقا راشدی

  • مکان: جنب بانک ملی ایران شهرستان چالوس
  • زمان: عاشورای حسینی (ع) 1394

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.