برگزاری تمرین آموزشی فوتبال برای جوانان بسیج گرامجان

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

برگزاری تمرین آموزشی فوتبال برای جوانان بسیج گرامجان سه شنبه, 01 دی 1394 | 1118 بازدید

برگزاری جلسه تمرین فوتبال برای جوانان بسیج گرامجان برای تجدید نیروی جسمانی و فکری افراد به مناسبت مسابقات آتی

  • مکان: زمین چمن پشت محوطه شرکت نفت
  • زمان: جمعه 6 آذر ماه 94
  • فرمانده بسیج امام علی النقی (ع) گرامجان، محراب وریج کاظمی

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.