طرح اوقات فراغت نوجوانان پایگاه بسیج امام علی النقی گرامجان

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

طرح اوقات فراغت نوجوانان پایگاه بسیج امام علی النقی گرامجان دوشنبه, 16 شهریور 1394 | 1421 بازدید

طرح اوقات فراغت نوجوانان پایگاه بسیج امام علی النقی گرامجان و سلیم آباد چالوس

  • مربی: برادر پاسدار مصطفی بخشی و کربلایی محراب وریج کاظمی
  • مکان: مسجد حسینی گرامجان و سلیم آباد چالوس و کنار دریا گرامجان

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.