همایش الی بیت المقدس پایگاه گرامجان و سلیم آباد چالوس

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

همایش الی بیت المقدس پایگاه گرامجان و سلیم آباد چالوس دوشنبه, 16 شهریور 1394 | 1074 بازدید

همایش الی بیت المقدس و گشت شبانه در اطراف مسجد حسینی گرامجان و سلیم آباد چالوس

  • مکان: مسجد حسینی گرامجان و سلیم آباد چالوس
  • زمان:

برنامه های انجام شده:

  1. سخنرانی ..

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.