مراسم دهه اول محرم سال 98

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

مراسم دهه اول محرم سال 98 جمعه, 22 شهریور 1398 | 233 بازدید

برگزاری مراسم دهه اول محرم الحرام سال 1441 منطقه گرامجان

  • مکان: مسجد حسینی گرامجان
  • زمان: یکم الی دهم محرم 1441 قمری 1398 شمسی

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.