جلسه هماهنگی اردوی یکروزه کردیچال

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

جلسه هماهنگی اردوی یکروزه کردیچال یکشنبه, 03 شهریور 1398 | 274 بازدید

جلسه هماهنگی اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج حضرت امام علی النقی علیه السلام گرامجان و سلیم آباد چالوس جهت بررسی اجرای اردوی یکروزه کردیچال کلاردشت ویژه اعضای گشت شبانه

  • مکان: مسجد حسینی گرامجان
  • زمان: یکشنبه 3 شهریور 1398

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.