بازدید اعضای ستاد حوزه ابوالفضل سپاه چالوس

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

بازدید اعضای ستاد حوزه ابوالفضل سپاه چالوس شنبه, 14 شهریور 1394 | 2408 بازدید

بازدید اعضای ستاد حوزه ابوالفضل سپاه چالوس از پایگاه امام علی النقی علیه السلام گرامجان

  • زمان:
  • مکان: مسجد حسینی گرامجان
  • نفرات: فرمانده حوزه ابوالفضل جناب سرگرد شعبانی و هیئت همراه

بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.